Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

Cтатут Запорізької гімназії №11

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Територія обслуговування Запорізької №11

Ліцензований обсяг (347 осіб) та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

  Правила прийому до закладу освіти.

Структура та органи управління закладу освіти

  • Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

  • Територіальний відділ освіти Олександрівського району Запорізької міської ради

  • Директор

  • Заступники директора

  • Педагогічна рада закладу, голова педагогічної ради, секретар.

  • Батьківський комітет, голова батьківського комітету.

  • Органи учнівського самоврядування, голова відповідного органу.

Створення умов для функціонування та розвитку закладу

Кадровий склад (розподіл педагогів за кваліфікаційними званнями, за стажем роботи)

Навчальні кабінети

 Матеріальна база

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року"Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.